ประสบการณ์ชมงานศิลป์

ร่วมชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลงานภาพจิตรกรรมสะสมส่วนตัวที่หวงแหน ของดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้มอบให้โรงแรมแมนดี้นกถึง 182 ภาพ ซึ่งเป็นโรงแรมแรกและโรงแรมเดียว ซึ่งไม่เคยให้ลิขสิทธิ์ให้ใครมาก่อน มอบไว้เพื่อเป็นมรดกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งงานจิตรกรรม งานประติมากรรม โดยที่แต่ละห้องจะมีภาพของ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตกแต่งทุกห้องด้วยภาพที่แตกต่างกัน

“โรงแรมแมนดี้นก นับเป็นโรงแรมแรกและโรงแรมเดียวในประเทศไทยที่มีผลงานของ ดร.เฉลิมชัย โฆฆิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประดับประดาทุกห้องทั่วบริเวณโรงแรม”

ในส่วนอื่นของโรงแรมมีการจัดแสดงงานศิลปะตลอดทางเดินทุกชั้น สามารถเดินชมภาพได้ในลักษณะอาร์ตแอนด์แกลอรี่ผลงานของดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นอกจากภาพวิจิตรกรรมท่านผู้มาเยือนยังสามารถชมงานวิจิตรศิลป์แขนงต่างๆ รวมถึงรูปหล่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งศิลปะในท้องถิ่นภาคใต้ ไว้เป็นจำนวนมาก สามารถเยี่ยมชมงานศิลปะอันทรงคุณค่าได้ในทุกมุมของโรงแรม
โดยเพาะห้องโถงส่วนกลาง โดดเด่นด้วยห้องแสดง (Window Display) ผลงานด้านประติมากรรมที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วย

  • พระพุทธประธานยศบารมี เป็นพระบูชา หน้าตัด 9 นิ้ว ความสูงรวมฐาน 19.5 นิ้ว หล่อโลหะ (BRONZE) ซึ่งจัดสร้าง 355 องค์ โดยมอบให้สถานีตำรวจ 190 องค์ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปบูชา 165 องค์ และที่เป็นพระชุดพิเศษที่คัดไว้เป็น A.P.( Artist’s Proof) ของส่วนตัว จำนวน 30 องค์ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2552 เพื่อหารายได้ให้ตำรวจภูธร ภาค 5 โดยไม่คิดค่าตอบแทน จัดแสดงอยู่ในโรงแรมแมนดี้นกทั้ง 2 ประเภทคือแบบทั่วไปและพระชุดพิเศษที่คัดไว้เป็น A.P.( Artist’s Proof) ของส่วนตัว
  • พระพุทธประทานความสุข เป็นพระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว ความสูงรวมฐาน 16 นิ้ว หล่อโลหะ (BRONZE) เป็นพระบูชาองค์แรก ที่จัดสร้างขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 99 องค์ ประกอบด้วย พระชุดพิเศษที่คัดไว้เป็น A.P.( Artist’s Proof) ของส่วนตัว จำนวน 19 องค์ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อนักสะสมงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์เท่านั้น จัดแสดงอยู่ในโรงแรมแมนดี้นกทั้ง 2 ประเภทคือแบบทั่วไปและพระชุดพิเศษที่คัดไว้เป็น A.P.( Artist’s Proof) ของส่วนตัว
  • ประติมากรรม ศิล สมาธิ ปัญญา ปี พ.ศ.2553 หล่อโลหะ (BRONZE) ขนาด 74 x 47 x 47 เซ็นติเมตร
  • ประติมากรรม อภิปัญญามหาเศรษฐี ปี พ.ศ. 2550 หล่อโลหะ(BRONZE) ขนาด 85 x50 x 50 เซนติเมตร
  • ประติมากรรม พระพิฆเนศ หล่อโลหะ (เขียว) หน้าตัก 14 นิ้ว กว้าง 26 นิ้ว สูง 31 นิ้ว
  • ประติมากรรม พระพิฆเนศ หล่อโลหะ (น้ำตาล) หน้าตัก 14 นิ้ว กว้าง 26 นิ้ว สูง 31 นิ้ว
  • ประติมากรรม เทพผู้ปลดทุกมีสุข ปี 2550 หล่อโลหะ (BRONZE) ขนาด 85 x 40 x 33 เซ็นติเมตร

ประติมากรรมดังกล่าวข้างต้นได้ถูกรวมรวมไว้ในห้องแสดงผลงาน บริเวณโถงต้อนรับของโรงแรมแมนดี้นก ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นงานที่เป็นวิจิตรศิลปบรรจงสร้างขึ้นมาให้ผู้มาเยือนได้มีโอกาสได้ชื่นชมผลงานที่หาชมได้ยาก

นอกจากนี้โรงแรมแมนดี้นก ยังมีผลงานของศิลปินท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ภาพวาดสีนำ้มัน ของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และยังเป็นศิลปินสี่แผ่นดินของประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ เป็นภาพวาดสีน้ำมัน ที่จัดแสดงอยู่ในโรงแรมแมนดี้นกทั้งหมด 6 ภาพ เป็นภาพวาดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 จัดแสดงอยู่ที่หน้าโถงลิฟท์ชั้นที่สองของโรงแรม เป็นภาพดอกบัวคารวะพระธาตุ ภาพเขียนเมื่อวันที่12 กันยายน 2558
ภาพที่ 2 จัดแสดงอยู่ที่หน้าโถงลิฟท์ชั้นที่สามของโรงแรม เป็นภาพพุทธคยาที่จำลองไว้ที่ทุ่งทางลาด หรือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ภาพเขียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ภาพที่ 3 จัดแสดงอยู่หน้าโถงลิฟท์ชั้นที่สี่ของโรงแรม เป็นภาพมโนราห์ ภาพเขียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
ภาพที่ 4 จัดแสดงอยู่หน้าโถงลิฟท์ชั้นที่ห้าของโรงแรม เป็นภาพวัวชน ภาพเขียนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ภาพที่ 5 จัดแสดงอยู่หน้าโถงลิฟท์ชั้นที่หกของโรงแรม เป็นภาพนกยูง ภาพเขียนเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
ภาพที่ 6 เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชกรณีและทรงงานกับชาวบ้านโดยที่ท่านทรงนั่งพิงรถจิ๊บ ภาพเขียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559
อ่านต่อ >

สืบสานวัฒนธรรมกับแมนดี้ นก

งานวันสารท เดือนสิบ

รายละเอียดเพิ่มเติม >

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปีแต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะ นิยมทำบุญกันมากคือวันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน - ตุลาคม

โรงแรมแมนดี้นก ได้จัดการแสดงการจัดทำหฺมฺรับ (อ่านออกเสียง ม ควบ ร เป็นคำภาษาไทยถิ่นใต้) คือ ขนม 5 อย่าง ( บางท่านบอกว่า 6 อย่าง ) ซึ่งขนมแต่ละอย่างล้วนมีความหมายในตัวเอง คือ ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์แทนแพสำหรับผู้ล่วงลับใช้ล่องข้ามห้วงมหรรณพ ขนมลา แทนเครื่องนุ่งห่มแพรพรรณ ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา แทนเครื่องประดับ ขนมดีซำ แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอย ขนมบ้า แทนสะบ้าใช้เล่น ในกรณีที่มีขนม 6 อย่าง ก็จะมีขนมลาลอยมัน ซึ่งใช้แทนฟูกหมอน เข้าไปด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างใกล้ชิด

ปิด

ทำบุญตักบาตร กับแมนดี้ นก

รายละเอียดเพิ่มเติม >

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมแมนดี้นก ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในทุกเช้าวันอาทิตย์ โดยทางโรงแรมแมนดี้นกได้เตรียมชุดตักบาตรเพื่อให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ร่วมในกิจกรรม พร้อมรถรับ-ส่ง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งจัดทัวร์ระหว่างเส้นทางจากโรงแรมแมนดี้นก ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจจากบรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองทางพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้

ปิด